"sent near" — Słownik kolokacji angielskich

sent near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany blisko
  1. send czasownik + near przyimek
    Zwykła kolokacja

    Some families have started sending their children to cities, near and far, for higher education.

    Podobne kolokacje: