"send near" — Słownik kolokacji angielskich

send near kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij blisko
  1. send czasownik + near przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Some families have started sending their children to cities, near and far, for higher education.

    Podobne kolokacje: