"sent among" — Słownik kolokacji angielskich

sent among kolokacja
Popularniejsza odmiana: send among
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany wśród
  1. send czasownik + among przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    And we thank you, too, for sending one of your children among us.

    Podobne kolokacje: