"sent off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sent off" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
 1. wysyłać pocztą
  I will send the package off. (Wyślę paczkę pocztą.)
  She sent the gift off a month ago. (Ona wysłała podarunek pocztą miesiąc temu.)
phrasal verb
 1. usunąć kogoś z boiska, wykluczyć kogoś z gry British English
  The coach decided to send him off because he wasn't playing well. (Trener postanowił usunąć go z boiska, bo nie grał dobrze.)

"sent off" — Słownik kolokacji angielskich

sent off kolokacja
Popularniejsza odmiana: send off
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany
 1. send czasownik + off przyimek
  Luźna kolokacja

  So she got sent off to bed at the end of the main course.

  Podobne kolokacje: