"sent towards" — Słownik kolokacji angielskich

sent towards kolokacja
Popularniejsza odmiana: send towards
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany w kierunku
  1. send czasownik + towards przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The force of the impact sent them both towards the door.

    Podobne kolokacje: