"send towards" — Słownik kolokacji angielskich

send towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać w kierunku
  1. send czasownik + towards przyimek
    Zwykła kolokacja

    The force of the impact sent them both towards the door.

    Podobne kolokacje: