"sent across" — Słownik kolokacji angielskich

sent across kolokacja
Popularniejsza odmiana: send across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany wszerz
  1. send czasownik + across przyimek
    Silna kolokacja

    Send someone half way across the world to find a man who probably had every reason not to want to be found?

    Podobne kolokacje: