"sent away from" — Słownik kolokacji angielskich

sent away from kolokacja
Popularniejsza odmiana: send away from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamówiony z
  1. send czasownik + away przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I've been sent away from two schools already for much the same thing.

    Podobne kolokacje: