"send away from" — Słownik kolokacji angielskich

send away from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamawiać z
  1. send czasownik + away przyimek
    Zwykła kolokacja

    I've been sent away from two schools already for much the same thing.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send away from" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send away from" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
phrasal verb
idiom