"send among" — Słownik kolokacji angielskich

send among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać wśród
  1. send czasownik + among przyimek
    Zwykła kolokacja

    And we thank you, too, for sending one of your children among us.

    Podobne kolokacje: