"send from" — Słownik kolokacji angielskich

send from kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać z
  1. send czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    His next two in 1979 and 1980 were also sent from the Chicago area.

    Podobne kolokacje: