"sent off in" — Słownik kolokacji angielskich

sent off in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany w
  1. send czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    He also got sent off in his second game for the club.

    Podobne kolokacje: