"sent throughout" — Słownik kolokacji angielskich

sent throughout kolokacja
Popularniejsza odmiana: send throughout
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany przez cały czas
  1. send czasownik + throughout przyimek
    Luźna kolokacja

    His own experience clearly sent a message throughout the business.

    Podobne kolokacje: