"send throughout" — Słownik kolokacji angielskich

send throughout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij przez cały czas
  1. send czasownik + throughout przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His own experience clearly sent a message throughout the business.

    Podobne kolokacje: