"send together with" — Słownik kolokacji angielskich

send together with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać razem z
  1. send czasownik + together przyimek
    Zwykła kolokacja

    P4 is a commercial radio station, sending popular music, together with light programs.

    Podobne kolokacje: