"sent along" — Słownik kolokacji angielskich

sent along kolokacja
Popularniejsza odmiana: send along
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany
  1. send czasownik + along przyimek
    Luźna kolokacja

    My daughter sent along a magazine, on how to take care of them.

    Podobne kolokacje: