"send by" — Słownik kolokacji angielskich

send by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij
  1. send czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And he's sent that another four feet by as well.

    Podobne kolokacje: