"sent around" — Słownik kolokacji angielskich

sent around kolokacja
Popularniejsza odmiana: send around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany wokół
  1. send czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    One teacher sent them around the country to various friends in other schools.

    Podobne kolokacje: