"send around" — Słownik kolokacji angielskich

send around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wokół
  1. send czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    One teacher sent them around the country to various friends in other schools.

    Podobne kolokacje: