"send onto" — Słownik kolokacji angielskich

send onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać na
  1. send czasownik + onto przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Without extensive wine knowledge, they couldn't be sent onto the floor.

    Podobne kolokacje: