"sent by" — Słownik kolokacji angielskich

sent by kolokacja
Popularniejsza odmiana: send by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany
  1. send czasownik + by przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    And he's sent that another four feet by as well.

    Podobne kolokacje: