"sent under" — Słownik kolokacji angielskich

sent under kolokacja
Popularniejsza odmiana: send under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany poniżej
  1. send czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She would be almost certainly sent to you under an assumed one.

    Podobne kolokacje: