"send via" — Słownik kolokacji angielskich

send via kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent via
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać przez
  1. send czasownik + via przyimek
    Silna kolokacja

    The data will then be sent via the Internet to the doctor.

    Podobne kolokacje: