"send against" — Słownik kolokacji angielskich

send against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać przeciwko
  1. send czasownik + against przyimek
    Silna kolokacja

    They little like to be sent against their own people.

    Podobne kolokacje: