"sent between" — Słownik kolokacji angielskich

sent between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany pośrodku
  1. send czasownik + between przyimek
    Silna kolokacja

    The Internet is used to send information quickly between computers around the world.

    Podobne kolokacje: