"send during" — Słownik kolokacji angielskich

send during kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent during
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać podczas
  1. send czasownik + during przyimek
    Silna kolokacja

    He was sent to prison three times during the war.

    Podobne kolokacje: