"sent including" — Słownik kolokacji angielskich

sent including kolokacja
Popularniejsza odmiana: send including
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany w tym
  1. send czasownik + including przyimek
    Zwykła kolokacja

    Of these, 2,425 have been sent back, including the 62 on Wednesday.

    Podobne kolokacje: