"send including" — Słownik kolokacji angielskich

send including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać w tym
  1. send czasownik + including przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Of these, 2,425 have been sent back, including the 62 on Wednesday.

    Podobne kolokacje: