"sent since" — Słownik kolokacji angielskich

sent since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany od tej pory
  1. send czasownik + since przyimek
    Zwykła kolokacja

    The Met has not sent anything by ship since the late 1970's.

    Podobne kolokacje: