"send thousands" — Słownik kolokacji angielskich

send thousands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij tysiące
  1. send czasownik + thousands rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the eruption, ash was sent thousands of feet into the air.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo