"send directly" — Słownik kolokacji angielskich

send directly kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent directly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij bezpośrednio
  1. send czasownik + directly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Information can be sent directly over the phone to a computer on the other end of the line.

powered by  eTutor logo