"send a representative" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send representatives
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij przedstawiciela
  1. send czasownik + representative rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    About 65 to 70 percent of those companies have sent representatives here, he said.