"secretly send" — Słownik kolokacji angielskich

secretly send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potajemnie wyślij
  1. send czasownik + secretly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He later secretly sent his arrangements out of the camp.

powered by  eTutor logo