TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"once send" — Słownik kolokacji angielskich

once send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś wyślij
  1. send czasownik + once przysłówek
    Silna kolokacja

    It must be sent once, at the end of the month.