TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"better send" — Słownik kolokacji angielskich

better send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepiej wyślij
  1. send czasownik + better przysłówek
    Zwykła kolokacja

    You had better send one of the men back to help him.