"send an envoy" — Słownik kolokacji angielskich

send an envoy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wysłannika
  1. send czasownik + envoy rzeczownik
    Silna kolokacja

    He sent envoys to the courts of Europe looking for support.

    Podobne kolokacje: