"send an emissary" — Słownik kolokacji angielskich

send an emissary kolokacja
Popularniejsza odmiana: send emissaries
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij emisariusza
  1. send czasownik + emissary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had sent an emissary to my office in the early days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo