"choose to send" — Słownik kolokacji angielskich

choose to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów wysłać
  1. choose czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    Only one in five said they would choose to send their children to a local public elementary school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo