"accordingly send" — Słownik kolokacji angielskich

accordingly send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stosownie wyślij
  1. send czasownik + accordingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They accordingly sent their advance guard, not expecting the war at Thermopylae to be decided so quickly.

    Podobne kolokacje: