"involve sending" — Słownik kolokacji angielskich

involve sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj wysyłania
  1. involve czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    The latter project involved successfully sending the first two monkeys into space.

    Podobne kolokacje: