"sent outside" — Słownik kolokacji angielskich

sent outside kolokacja
Popularniejsza odmiana: send outside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany na zewnątrz
  1. send czasownik + outside przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    A ball is sent outside the playing area after contact.

    Podobne kolokacje: