"send outside" — Słownik kolokacji angielskich

send outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij na zewnątrz
  1. send czasownik + outside przyimek
    Luźna kolokacja

    A ball is sent outside the playing area after contact.

    Podobne kolokacje: