"send youths" — Słownik kolokacji angielskich

send youths kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij młodych ludzi
  1. send czasownik + youth rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those who had not sent youths, but might have done, sat stone-faced and dared her to continue.

    Podobne kolokacje: