"ask to send" — Słownik kolokacji angielskich

ask to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproś by wysłać
  1. ask czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    And one editor asked me to send him some stories.

    Podobne kolokacje: