"send that" — Słownik kolokacji angielskich

send that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij to
  1. send czasownik + that przyimek
    Luźna kolokacja

    It was one of my own men who sent you that call for help!

    Podobne kolokacje: