"send flowers" — Słownik kolokacji angielskich

send flowers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kwiaty
  1. send czasownik + flower rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And no one had sent her flowers, she thought, in too long to remember.