"produce flowers" — Słownik kolokacji angielskich

produce flowers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz kwiaty
  1. produce czasownik + flower rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Usually 1 to 5 flowers are produced at a time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo