"bear flowers" — Słownik kolokacji angielskich

bear flowers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwiaty niedźwiedzie
  1. bear czasownik + flower rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A single plant can bear both male and female flowers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo