"required to send" — Słownik kolokacji angielskich

required to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagać by wysłać
  1. require czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    "I am required to send a report to the Council every day, and be able to receive messages from them."

    Podobne kolokacje: