"send one's flowers" — Słownik kolokacji angielskich

send one's flowers kolokacja
Popularniejsza odmiana: send flowers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś kwiaty
  1. send czasownik + flower rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And no one had sent her flowers, she thought, in too long to remember.